Een grote wens om bewegend leren te implementeren bij jou op school, maar geen budget? 

Maak gebruik van verschillende subsidiemogelijkheden bewegend leren!

Bewegend leren draagt o.a. bij aan de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van kinderen. Kinderen maken connecties in hun hersenen door fysiek te bewegen. Deze connecties vertalen zich in versterkte vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen kleine kinderen die kruipen en later, door de connecties die zich hier gevormd hebben, beter scoren op taalvaardigheid dan kinderen die het kruipen hebben overgeslagen. Deze connecties kunnen door gebruik van ConnectAndPlay (alsnog) versterkt en geïntensiveerd worden met als resultaat betere scores. Op klasniveau, maar zeker ook op leerlingniveau is hier een gericht plan voor te maken.

Waarom ConnectAndPlay?

Onze aanpak is er op gericht om bij te dragen aan de doelstellingen uit jullie strategische meerjarenplannen en schoolplannen. Dat betekent dat we in staat zijn om mee te denken en de ondersteuning te bieden die jullie echt verder helpt.

Active_Floor_bewegend_leren1

Het maken van een implementatieplan en het uitvoeren hiervan kan indien nodig worden begeleid door de beweegcoaches van ConnectAndPlay. De intensiteit van deze begeleiding staat niet vast, maar is af te spreken per traject. Het hele traject is op maat te maken voor de behoeftes van jouw leerlingen en jouw school. Hierdoor is er altijd een bewegend leren traject dat aansluit bij jullie schoolplan en onderwijsconcept. Samen met jullie zorgen wij ervoor dat jullie leerlingen op een leuke en gezonde manier kunnen leren!

Diverse subsidiemogelijkheden bewegend leren

Op dit moment zijn er meerdere financieringsmogelijkheden voor het onderwijs. De belangrijkste zijn momenteel het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs. Ken je een subsidie die hier niet bij staat? Neem dan gerust contact op om samen de mogelijkheden te bespreken. 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

De subsidie met de grootste kansen de komende tijd is toch wel het Nationaal Programma Onderwijs. Leerlingen en studenten verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op de persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen en biedt ondersteuning aan leerkrachten en andere medewerkers in het onderwijs. Een mooie kans om bewegend leren een standaard onderdeel van het lesaanbod te maken. Lees hier meer over hoe onze verschillende bewegend leren producten en diensten aansluiten op de menukaart met interventies.

Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs

Deze subsidieregeling is beschikbaar gesteld omdat scholen uit het (speciaal) basisonderwijs vanaf 2023 verplicht zijn om minimaal 2 uur gymles per week te verzorgen. Met de subsidie kan een procesbegeleider worden aangesteld die innovatieve plannen gaat ontwikkelen om de verplichte gym uren te halen, óf om bewegen door de schooldag heen te stimuleren. Bijvoorbeeld door het inzetten van bewegend leren. Lees hier hoe onze bewegend leren coaches hierin kunnen ondersteunen.

Neem vrijblijvend contact op

Meer weten over de verschillende beschikbare subsidies? Check hier de officiële websites.

ConnectAndPlay 

Van Heekstraat 15

3125 BN Schiedam

Contact us

085 - 7603631

info@connectandplay.eu

Follow us

Facebook

Instagram

Connectandplay 2021

Build by: MrSunshine