Financieringsmogelijkheid:

Nationaal Programma Onderwijs

Een grote wens om bewegend leren te implementeren bij jou op school, maar geen budget? 

Maak gebruik van het Nationaal Programma Onderwijs!

Bewegend leren draagt o.a. bij aan de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van kinderen. Kinderen maken namelijk connecties in hun hersenen door fysiek te bewegen. Vervolgens vertalen deze connecties zich in versterkte vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen kleine kinderen die kruipen en die later, door de connecties die zich hier gevormd hebben, beter scoren op taalvaardigheid dan kinderen die het kruipen hebben overgeslagen. Deze connecties kunnen door gebruik van ConnectAndPlay (alsnog) versterkt en geïntensiveerd worden, met als resultaat betere scores. Op klasniveau, maar zeker ook op leerlingniveau is hier een gericht plan voor te maken.

Waarom ConnectAndPlay

ConnectAndPlay is echt van toegevoegde waarde en wil bijdragen aan de doelstellingen uit jullie strategische meerjarenplannen en schoolplannen. Dat betekent o.a. dat we in staat zijn om mee te denken en de ondersteuning te bieden die jullie echt verder helpt.

Active_Floor_bewegend_leren1

Het maken van zo’n plan, het gebruiken van de techniek en het uitvoeren ervan, kan indien nodig worden begeleid door de beweegcoaches van ConnectAndPlay. De intensiteit van deze begeleiding staat niet vast, maar is af te spreken per traject. Het hele traject is op maat te maken voor de behoeftes van jouw leerlingen en jouw school. Hierdoor is er namelijk altijd een bewegend leren traject dat aansluit bij jullie schoolplan en onderwijsconcept. Samen met jullie zorgen wij ervoor dat jullie leerlingen op een leuke en gezonde manier kunnen leren!

Financieringsmogelijkheden

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Op dit moment zijn er meer financieringsmogelijkheden voor het onderwijs. We bespreken in dit stuk de mogelijkheid binnen het Nationaal Programma Onderwijs (bekijk ook de mogelijkheden van het inhaal- en ondersteuningsprogramma of extra hulp in de klas). Er gaan veel verhalen de ronde over dit programma. Om die reden nog even de feiten op een rij:

 1. Een school maakt een schoolscan. Dit mag op het niveau waar de school het meest mee gebaat is. Dit kan zijn leerling, klas of bijvoorbeeld leerjaarniveau.
 2. Op grond van deze schoolscan zijn de behoeften duidelijk. Deze behoeften worden gekoppeld aan de mogelijkheden van de menukaart.
 3. Een schoolplan inclusief ambities om de achterstanden als gevolg van corona wordt opgesteld. Een begroting maakt hier onderdeel van uit. Uitgegaan mag worden van 700 euro per leerling. Sommige scholen zullen meer gelden ontvangen. Hoe dit bepaald wordt is nog niet besloten. Om die reden is uitgaan van 700 euro het beste. Volgend jaar komen opnieuw gelden beschikbaar. De hoogte van deze gelden zijn nog niet bekend.
 4. De MR wordt betrokken en hen wordt gevraagd toestemming te geven op de plannen.
 5. Uitvoeren vanaf augustus 2021.
 6. Verantwoording via XBLR (dit is een systeem), waarin antwoord gegeven op deze drie vragen:
  1. Heeft de school een schoolscan uitgevoerd?
  2. Heeft de MR ingestemd?
  3. Wat zijn -op hoofdlijnen- de interventies die ingezet worden op de school?

De menukaart

De menukaart met interventies waar het Nationaal Programma Onderwijs aan kan worden besteed is inmiddels bekend. Vanuit ConnectAndPlay is maatwerk toonaangevend voor onze werkwijze. Geen one size fits all, maar een unieke aanpak die past bij jullie onderwijsconcept. Deze adaptieve mix van producten en diensten op bewegend leren sluit daardoor aan op verschillende interventies, afhankelijk van wat er uit jullie schoolscan is gekomen. Om concreet te worden kunnen wij het volgende bieden voor jullie, toegespitst op de punten uit de menukaart.

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Hier zijn diverse opties mogelijk in de samenwerking met ConnectAndPlay. Wij hebben namelijk professionele coaches in dienst, die op pedagogisch-didactische wijze aan de slag kunnen op jouw school. Zij kunnen bijvoorbeeld de docenten ontlasten door te ondersteunen bij het klassenmanagement, terwijl de eigen docent 1-op-1 begeleiding/individuele instructie/instructie in kleine groepen verzorgt. Tevens is het mogelijk dat onze coach een 1-op-1 begeleiding individuele instructie/instructie in kleine groepen verzorgt en alle varianten daartussen. Wij sluiten aan bij de behoefte van de school.
Hetzelfde gaat op voor de overige opties onder deze interventie, waarbij we speciaal de aandacht vestigen op technieken voor begrijpend lezen en gesproken taalinterventies. Door deze interventies te combineren met bewegend leren wordt de informatie letterlijk opgeslagen in het (spier)geheugen van de leerling, waardoor zij in staat zijn sneller en duurzamer te leren.

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

ConnectAndPlay kan voor scholen de sportieve activiteiten organiseren. Hierbij hechten wij er belang aan dat de sportieve activiteiten niet los worden gekoppeld van de specifieke achterstand waaraan gewerkt dient te worden. Het is als voorbeeld in de menukaart te lezen dat bijvoorbeeld een sportieve huiswerkactiviteit verzorgt wordt, waarna er aandacht is voor huiswerkbegeleiding. Wij bieden dat gecombineerd aan, wat ook goed mogelijk is met onze activiteiten. Zo kun je aan je taal-en rekenachterstand werken, terwijl we met de ActiveFloor aan de slag zijn. Leerlingen maken bijvoorbeeld sommen door een bal te gooien naar het antwoord.

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

Samenwerken is een vaardigheid die we kunnen leren gedurende de schooltijd. Deze vaardigheid is inherent binnen het scala aan activiteiten die we als ConnectAndPlay aan kunnen bieden aan je school. Wij vertellen je graag aan de hand van jullie schoolscan wat we kunnen betekenen voor jouw school.

F. Faciliteiten en randvoorwaarden

Ondersteunend aan de activiteiten die we met jullie gaan vormgeven en inzetten op grond van de schoolscan is het mogelijk voor jouw school om ook digitale middelen aan te schaffen. Dit betekent dat het voor jullie mogelijk is om de Active Floor aan te schaffen, die gebruikt wordt bij de activiteiten die we in gaan zetten.

Samenvatting

ConnectAndPlay biedt een geïntegreerde, pedagogisch onderbouwde aanpak met verschillende producten en diensten aan op het gebied van bewegend leren. Denk hierbij aan een interactieve vloer of muur, bewegend leren workshops, bewegend leren coaches en een volledig implementatietraject. In deze aanpak bekijken we per school samen met jullie wat nodig is om bewegend leren een plek te geven in het onderwijsaanbod.
Ons doel is namelijk om een langdurige en complete oplossing te bieden voor bewegend leren. Hierdoor blijft bewegend leren niet alleen nu, maar ook in de toekomst een onderdeel va het dagelijkse lesaanbod.

Neem vrijblijvend contact op

Meer weten over het Nationaal Programma Onderwijs? Check hier de officiële website.

ConnectAndPlay 

Van Heekstraat 15

3125 BN Schiedam

Contact us

085 - 7603631

info@connectandplay.eu

Follow us

Facebook

Instagram

Connectandplay 2021

Build by: MrSunshine