Onze bewegend leren diensten:

Implementatietraject bewegend leren

Implementatie traject bewegend leren

Bewegend leren integreren? Ga voor het volledige implementatietraject Bewegend Leren!

Implementatietraject bewegend leren

Hoewel in het onderwijs een duidelijke trend waarneembaar is naar meer bewegen gedurende de lesdag, is het voor veel scholen een uitdaging om een concrete invulling te geven aan bewegen tijdens de les. Precies daarom is dit implementatietraject bewegend leren ontwikkeld met als ultieme uitkomst:

Bewegend Leren is een structureel onderdeel van de lesdag. Het implementatietraject is volledig afgestemd op wensen en behoeften van de school en betrekt zowel de reeds bestaande kennis, expertise als ook nieuwe en/of lopende interventies. Door het aanstellen van een procesbegeleider ontzorgen we de school en leveren we maatwerk.

Integreren van Bewegend Leren

Centrale plek in het traject is het online platform voor bewegend leren Wieblie. In een besloten community heeft de procesbegeleider op een laagdrempelige manier contact met de leerkrachten en wordt de voortgang gemonitord. Bovendien zijn hier kant en klare bewegend leren lessen te vinden die gekoppelijk zijn aan de SLO-leerdoelen. Inclusief instructies per les en handige downloads.

VERANDERPROCES

Verandering heeft draagvlak nodig. Na bepaling van de beginsituatie gaan we met het verandermodel van Knoster aan de slag om duurzame verandering te bewerkstelligen.

VISIE EN PLAN

Het bepalen van doelen en subdoelen geeft richting aan het proces. Het hoe, wie, wat, waarom en wanneer worden in deze stap bepaald om de gewenste uitkomst te kunnen bereiken.

WORKSHOPS

Leerkrachten worden geschoold in het praktisch toepassen van Bewegend Leren in de klas. Thema van de workshop is afhankelijk van bestaande producten en/of interventies op de school. 

EVALUATIE

De procesbegeleider monitort en evalueert het proces op vaste momenten gedurende het traject. Feedback wordt gebruikt om het proces bij te sturen.

BELEID

Na afloop van het implementatietraject bewegend leren ligt er een uitgewerkt beleidsplan, specifiek afgestemd op wensen en behoeften van de school.

PARTNER

Onze partner in dit traject is Wieblie. Het online bewegend leren platform vol bewegend leren lessen, ideeën en een community. Bekijk de website voor meer info.

Neem vrijblijvend contact op

ConnectAndPlay 

Van Heekstraat 15

3125 BN Schiedam

Contact us

085 - 7603631

info@connectandplay.eu

Follow us

Facebook

Instagram

Connectandplay 2021

Build by: MrSunshine