Aanvragen:

Extra hulp in de klas

Een grote wens om bewegend leren te implementeren bij jou op school, maar geen budget? 

Gebruik de ‘Extra hulp in de klas’ subsidie

Deze Extra hulp in de klas subsidie is in te zetten op één van 7 verschillende categorieën. Wij organiseren activiteiten die behoren bij de tweede categorie, namelijk het inzetten op gastlessen. Hiervoor geldt: deze lessen mogen zowel door bevoegde als onbevoegde personen worden gegeven. Je mag als school alles bedenken, mits het maar te betalen is uit de subsidie.

 

De deadline voor het inschrijven op deze subsidie was 1 juni. Toch zijn er nog mogelijkheden om deze subsidie te gebruiken voor gastlessen van ConnectAndPlay.

Tabs_1

Wat moet je doen om de gelden in te zetten voor gastlessen van ConnectAndPlay

  1. Reken uit op hoeveel budget je als school recht hebt. Dit is 72 euro voor een leerling in het vo en 62 euro per leerling voor het po. De teldatum van 1 oktober 2019 wordt aangehouden. Als het goed is zijn deze gelden inmiddels aangevraagd. De deadline was 1 juni 2021.
  2. Bedenk voor welke klassen je ConnectAndPlay in zou willen zetten en of je de benodigde materialen hebt. Deze mag je namelijk niet aanschaffen van de gelden.
  3. Check bij het bevoegd gezag of de subsidie inderdaad is aangevraagd.
    Zo niet: vraag om de verdeling van de gelden. Bij het indienen van de aanvraag werd gevraagd of je je budget via percentages kon verdelen over de gelden. Zo vroeg je bijvoorbeeld 80% aan voor categorie 1, 10% voor categorie 3 etc. Indienen is via een penvoerder gegaan. Deze penvoerder is bekend bij je bestuur. Het indienen gaat namelijk op regionaal niveau en gezien dit de tweede ronde is, is dit bekend.
  4. Stem intern af hoe jullie de gelden in willen zetten.
  5. Laat ConnectAndPlay weten wat jullie graag willen. Dit ivm de planning. De uitvoering is in de eerste helft van het schooljaar.

Samenvatting

Wil jij extra handen om bewegend leren lessen te bieden in verschillende vormen? Neem contact op en we helpen je graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Meer weten over het Nationaal Programma Onderwijs? Check hier de officiële website.

ConnectAndPlay 

Van Heekstraat 15

3125 BN Schiedam

Contact us

085 - 7603631

info@connectandplay.eu

Follow us

Facebook

Instagram

Connectandplay 2021

Build by: MrSunshine