Onze bewegend leren diensten:

Coaches, workshops, implementatietraject

Bewegend leren coaches

Bewegend Leren Coaches

Onze bewegend leren coaches ondersteunen in het integreren van bewegend leren in het lesaanbod. Deze professionals ondersteunen ofwel de leerkrachten, ofwel de leerlingen door zelfstandig aan de slag te gaan met kleine groepen of individuen. Deze coaches zijn daardoor multi-inzetbaar. Zo inventariseren zij o.a. de middelen en behoeftes op het gebied van bewegend leren, bieden bewegend leren lessen aan voor leerlingen, faciliteren workshops voor leerkrachten of ondersteunen hen met bewegend leren lessen.

Door de inzet van onze bewegend leren coaches zorgen we voor een structureel aanbod voor bewegend leren op de lange termijn. Op de korte termijn kunnen bewegend leren coaches worden ingezet in het kader van het wegwerken van eventuele achterstanden, voor-, tijdens- of na schooltijd.

Workshop Bewegend Leren met ActiveFloor

Door de Active Floor krijgt bewegend leren letterlijk een plek in de school. Onze workshops zijn er op gericht dat bewegend leren bovendien een standaard plek krijgt in het lesaanbod van het hele team.

Wat je leert in deze workshop:

 • Het gebruik van de Active Floor;
 • Het gebruik van de online omgeving met al meer dan 2000 (!) leer- en beweegspellen;
 • Het inzetten van de Active Floor op specifieke SLO-Leerdoelen;
 • Het modulair opbouwen van de Active Floor waardoor de inhoud volledig aansluit op het onderwijsconcept.

Na deze workshop heeft het hele team handvatten gekregen om bewegend leren gemakkelijk in te zetten in de les. Bovendien is de Active Floor na deze workshop ingedeeld op de manier die bij het onderwijsconcept van de school past.

Active_Floor_bewegend_leren_2
Bewegend leren op de Active Floor

Workshop Bewegend Leren

Deze workshop geven we in samenwerking met kennispartner Wieblie.

Handvatten nodig om bewegend leren in te zetten in de les? Dan ben je met deze bewegend leren workshop aan het juiste adres. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met actieve werkvormen, waarbij je zelf óók in beweging komt! Zitten kun je tijdens deze praktische workshop vergeten. 

Wat je tijdens deze workshop wél kunt verwachten:

 • Véél beweging;
 • Instructie om bewegend leren in te zetten in de les;
 • Actieve werkvormen die na de workshop direct in te zetten zijn in de klas;
 • Inclusief toegang tot bewegend leren platform Wieblie.

De actieve werkvormen zijn naderhand direct in te zetten in de les. Na afloop vind je namelijk alle uitgewerkte lessen terug op het online bewegend leren platform Wieblie. Van elke les zijn instructies en werkbladen (incl. downloads) te vinden.

Workshop bewegend leren met SPORTsWall

De SPORTsWall komt in twee varianten. De eerste is de educatieve versie, vol met interactieve leerspellen om in te zetten tijdens bijvoorbeeld de rekenles. De tweede is de fit-versie, vol met leuke, actieve en motiverende spellen met als doel fit worden.

Wat je leert in deze workshop:

 • Het gebruik van de SPORTsWall;
 • Het gebruik van de online omgeving;
 • Het inzetten van de SPORTsWall tijdens de les of tijdens gym.

Na deze workshop heeft het hele team handvatten gekregen om de interactieve muur optimaal in te zetten in de les of tijdens de gymlessen.

Bewegend leren met de SPORTsWall

Workshops niet genoeg? Ga voor het volledige implementatietraject Bewegend Leren!

Hoewel in het onderwijs een duidelijke trend waarneembaar is naar meer bewegen gedurende de lesdag, is het voor veel scholen een uitdaging om een concrete invulling te geven aan bewegen tijdens de les. Precies daarom is dit implementatieplan ontwikkeld met als ultieme uitkomst:

Bewegend Leren is een structureel onderdeel van de lesdag.

Het implementatieplan is volledig afgestemd op wensen en behoeften van de school en betrekt zowel de reeds bestaande kennis, expertise als ook nieuwe en/of lopende interventies. Door het aanstellen van een procesbegeleider ontzorgen we de school en leveren we maatwerk.

Integreren van Bewegend Leren

Centrale plek in het traject is het online platform voor bewegend leren Wieblie. In een besloten community heeft de procesbegeleider op een laagdrempelige manier contact met de leerkrachten en wordt de voortgang gemonitord. Bovendien zijn hier kant en klare bewegend leren lessen te vinden die gekoppelijk zijn aan de SLO-leerdoelen. Inclusief instructies per les en handige downloads.

KICK OFF

Zoals met iedere vorm van gedragsverandering is er allereerst draagvlak nodig om een veranderproces te kunnen starten. Tijdens deze eerste Kick-Off meeting brengen we de beginsituatie in kaart en gaan we aan de slag met het verandermodel van Knoster (1991). Dit model helpt alle elementen in kaart te brengen die tot duurzame veranderingen leiden.

VISIE EN PLAN

Het bepalen van een visie geeft richting aan het proces. Een veranderproces is echter geen vaststaand recept dat stap voor stap gevolgd en afgevinkt kan worden. In deze stap worden de doelen, subdoelen en gewenste uitkomst bepaald. Bovendien wordt duidelijk geformuleerd wat daarvoor nodig is, wie daarvoor nodig zijn, waar de verantwoordelijkheden liggen en hoe we bij de gewenste uitkomst gaan komen. Dit plan is de leidraad om op terug te vallen wanneer, tijdens het veranderproces, de visie uit het oog verloren raakt.

WORKSHOPS

Leerkrachten worden geschoold in het praktisch toepassen van Bewegend Leren in de klas. Thema van de workshop is afhankelijk van bestaande producten en/of interventies op de school. Voorbeelden van workshops zijn bijvoorbeeld handleiding en gebruik van Wieblie, Workshops Bewegend Leren in de klas, training van een interventie/product (bijvoorbeeld van een Active Floor of SPORTsWall), etc. Lesmateriaal wordt centraal aangeboden op het kennisplatform.

EVALUATIE

De procesbegeleider stuurt, monitort en evalueert het proces op vaste momenten gedurende het traject en stuurt bij waar nodig. Punten die naar voren komen tijdens de evaluatie zijn o.a. het tijdpad, de haalbaarheid van de gestelde subdoelen, zaken die goed gaan, verbeterpunten etc. Evaluaties vinden plaats middels online vragenlijsten. Feedback wordt gebruikt om het proces waar nodig bij te sturen. 

BELEID

Na afloop van het traject ligt er een uitgewerkt beleidsplan op het thema Bewegend Leren, specifiek afgestemd op wensen en behoeften van de school. Hierin is in ieder geval omschreven en vastgelegd:

 • Concrete invulling van bewegend leren in de lesdag in tijd, plaats en inhoud.
 • Commitment van het hele team. We doen het samen!
 • Er wordt een procesbewaker aangesteld voor borging voor de toekomst. Bij voorkeur iemand vanuit het team van school.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

085-7603631